Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Stratejik Plan İzleme Verileri
SBF Yıllara Göre Stratejik Plan İzleme Verileri
2021 Stratejik Plan İzleme Verileri
2022 Stratejik Plan İzleme Verileri
2023 Stratejik Plan İzleme Verileri