Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Stratejik Eylem Planı
Üniversitemiz Stratejik Planı 2018 - 2022
2021 - 2025
Birim Stratejik Planımız 2018 - 2022
2021 - 2025
Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisat
İşletme
Uluslararası İlişkiler

 

 

 

 

Bölümlerimiz Stratejik Eylem Planları Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisat
İşletme
Uluslararası İlişkiler

Ekler

2018-2022 SBF STRATEJİK PLAN.docx
2021-2025 SBF STRATEJİK PLAN.docx
İKTİSAT STRATEJİK PLAN(2021).pdf
İŞLETME STRATEJİK PLAN (2021).pdf
SBKY STRATEJİK PLAN (2021).pdf
ULİ STRATEJİK PLAN (2021).pdf