Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Programlar ve Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

Tüm Lisans Programlarımızın Programlarımızı Yeterlilikleri, Program Çıktıları Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

İktisat Bölümü

İşletme Bölümü / Lisans

İşletme Bölümü / Lisans (%30 İngilizce)