Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

İç Kontrol

İlgili raporlara erişmek için üzerlerini ya da eğer varsa yıl yazısını tıklayınız.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımı

Personel Görev Tanımları

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi

Birim Risk Değerlendirme Raporu

Akademik Performans

Faaliyet Raporu

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Özdeğerlendirme Raporu

2019-2020-2021

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

2020

2021

2022

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)