Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Faaliyet Raporları

İlgili yılın faaliyet raporlarına erişmek için yılın üzerine tıklayınız.

Faaliyet Raporu

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)