Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

PUKÖ Döngüsü

PUKÖ Döngüsü'nü erişmek için tıklayınız.

Ayrıca PUKÖ Döngüsü ekte de sunulmuştur.

Ekler

Puko Döngüsü.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)