Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

PUKÖ Döngüsü

PUKÖ Döngüsü'nü erişmek için tıklayınız.

Ayrıca PUKÖ Döngüsü ekte de sunulmuştur.

Ekler

Puko Döngüsü.docx