Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kalite Güvence Komisyonu İletişim

Değerli iç ve dış paydaşlarımız,

 

Başta üniversitemiz olmak üzere, fakültemizin gelişimi, iyileştirilmesi konusundaki geri bildirimlerinizi,

Paydaş ilişkileri sekmesi altında bulunan "Mezun Öğrenci Memnuniyet Anketi" ve "Mezun Çalıştıran İşverenler Memnuniyet Anketi" ve sizi kapsayan anketlerinizi,

sbfkalitecomu.edu.tr

e-posta adresine gönderebilirsiniz.

 

Kalite Güvence Komisyonu