Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Fakülte Kurulu
Ünvan Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Veli YILANCI Başkan
Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN Üye
Prof. Dr. H.Levent DALYANCI Üye
Prof. Dr. Kadir ARSLANBOĞA Üye
Doç. Dr. Erkan BİL Üye
Doç. Dr. İsmail ELAGÖZ Üye
Dr.Öğr.Üyesi Z.Nazlı KANSU Üye 
Prof. Dr. Pelin KANTEN İşletme Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Veli YILANCI İktisat Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gülce UYGUN Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Fakülte Sekreteri Deniz AYDIN Raportör