Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Rektörümüzün Mesajı

Üniversitemizin Biga’da kurulmuş İktisadi İdari Bilimler Fakültesi vardı. Bu fakülte 1994 yılında eğitim, öğretim hayatına başlamıştı. Yani üniversitemiz kurulduktan 2 yıl sonra. Ben de uzun süre bu fakültede kadrosu bulunmuş ve çalışmış bir öğretim üyesiyim. 1994’te İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Biga’da eğitim öğretime başladıktan sonra ciddi bir geliştirme gösterdi. Öğrenci sayısı arttı. Hoca sayısı arttı. Ben 2000 yılında İngiltere’den dönüp fakültede fiilen göreve başladığımda, hoca sayısı oldukça azdı ama herkes ciddi bir özveriyle çalıştı. İkinci öğretim yapan bir fakülte oldu. Bu ilerlemeler sonucunda aslında kendi içinde çok önemli bir noktaya gelmiş oldu.

Fakat 2012 yılında üniversitemiz içerisinde bu kez Çanakkale merkezde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi kuruldu. Bu fakültenin her şeyden önce Biga’daki fakülte ile ismi aynıydı. Her ne kadar Biga’daki Biga İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olarak başlamış olsa da yine de iki İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olması karmaşa yaratıyordu. Kaldı ki buradaki fakülte Biga’daki fakülteden içerik olarak farklılaşamadı. İsim aynı, içerik neredeyse aynı, aşağı yukarı aynı bölümler var. Hatta merkezdeki İİBF’ye biraz daha fazla bölüm eklenmiş. Fakat bugüne kadar iki bölüme öğrenci alınabilmiş. Bunlardan biri Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi diğeri de İktisat. Fakülte kendi içinde de gelişememiş. Doğrusu böyle bir fakültenin kurulmuş olması merkezde üniversitemizin kalitesine bir şey katmış değildi. Bu durum bizi bunun üzerinde düşünmeye itti. Madem biz Çanakkale merkezde bu alanda bir fakülte daha kuracaktık, o zaman çok daha farklı, ismi de, prestiji de, içeriği de farklı bir fakülte olsun istedik. Bu amaçla göreve başladığımda meseleyi özellikle takip ettim ve isminin Siyasal Bilgiler Fakültesi olmasını kararlaştırdık. Bu tabii ki kolay bir süreç değildi. Bir kere her şeyden önce YÖK’te bunun takibi gerekiyordu. Öte yandan YÖK'ten geçtikten sonra Bakanlar Kurulu’nun onayını gerektiren bir işti. Ben şahsen bunun takipçisi oldum.

YÖK’te geçmesi de kolay değildi. Daha sonra da çok uzun bir süre geçmeden Bakanlar Kurulu’ndan geçti ve böylece 8 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla merkezdeki İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nin ismi Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak değişmiş oldu. Bu değişiklik sıradan bir isim değişikliği değil. Her şeyden önce şunu belirtmek lazım; üniversitemiz içinde iki tane İİBF karmaşası ortadan kalkmış oldu. Çok daha önemlisi Siyasal Bilgiler Fakültesi ismi gerçekten çok prestijli bir isim. Şu an 109 devlet üniversitesi var ve bunların sadece 8 tanesinde Siyasal Bilgiler Fakültesi var. Bu üniversiteler köklü ve büyük üniversiteler. Mesela Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi gibi büyük üniversitelerde var. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi çok büyük prestije ve büyük bir geçmişe sahip. İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi de öyle. Bu isim Türkiye’de bir prestiji, kaliteyi ifade ediyor. Bizim üniversitemiz sadece bu bölümlere sahip 9 devlet üniversitesinden biri olmuş oldu. Bir kere bu isimli bir fakülteye sahip olunmuş olması Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne büyük bir değer katmış oldu. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum zira dediğim gibi bu ismin Türkiye’de ifade etmiş olduğu kalite, içerik gerçekten çok anlamlı, çok büyük. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi yeni açılan üniversiteler içerisinde bu fakülteye sahip olan sadece 3 üniversiteden biri olmuş oldu. Bundan sonra biz bu fakülteyi içeriğine yakışır bir şekilde doldurmaya çalışacağız. Başlangıçta yüzde 30 İngilizce eğitim yapılıyor olacak ama ileride yüzde 100 İngilizce eğitim yapılıyor olacak. Fakülte sadece 4 bölüme sahip olacak. Bunlardan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile İktisat Bölümü zaten öğrencisi olan bölümler. Bu iki bölümün yaklaşık 390 civarında öğrencisi var. Bu iki bölüme ek olarak Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne ve İşletme Bölümü’ne öğrenci alacağız. Bu bölümlerin tamamı İngilizce eğitim veren bölümler olma yolunda ilerleyecek. Buraya kazandıracağımız hocalar kalitesine özellikle dikkat ettiğimiz hocalar olacak. Şu ana kadar kalite olarak özel ihtimam gösterilmemişti ama biz Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni adına yaraşır bir içerikle oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Dolayısıyla ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’yle beraber sosyal bilimler alanında gücüne büyük bir güç, prestij katmış oldu bunu özellikle vurgulamak isterim.

Bir üniversitenin sadece öğrenci sayısıyla övünmekten başka kendisini tercih eden öğrencilerin yüksek puan alan, başarılı öğrenciler olmasına da özen göstermesi lazım. Zaten tanıtımlarımızı bunun için yapmaya çalışıyoruz. Kalitemizi bu yüzden artırmaya çalışıyoruz ki daha kaliteli, başarılı öğrenciler ÇOMÜ’yü seçmiş olsunlar. Dolayısıyla ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi ile sosyal bilimler alanında üniversitemize daha fazla başarılı öğrenci çekme konusunda bir atılım olmuş oldu. Belirgin bir fark olacak, o kesin. Sadece kağıt üzerinde bile Siyasal Bilgiler Fakültesi isminin öğrencilere ifade ettiği kalite ÇOMÜ’yü tercihlerde büyük oranda etkileyecek. Daha başarılı öğrencilerin tercih etmesine yol açacak. İleride biz bu fakültenin adına yaraşır bir şekilde içeriğini oluşturmaya devam ettiğimiz ölçüde daha da fazla başarılı öğrenciyi buraya çekecek bir unsur haline gelecek. Hayırlı olsun. Ben şahsen üniversitemiz adına büyük bir mutluluk duydum. Bu anlamda harcadığımız çalışmalar, harcadığımız emek o ümit ettiğimiz başarıya ulaşmış oldu. Bundan sonrasını da getirmiş olacağız inşallah. Üniversitemiz adına hayırlı olsun”. 

                                                                                                                               Prof. Dr. Yücel ACER

                                                                                                                                         Rektör