Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programının amacı; farklı disiplinleri içinde barındıran Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde verilen akademik bilgi ve yöntemi ileri bir düzeye taşımaktır.  Ayrıca siyaset bilimi ve kamu yönetimi doktora programı toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal sorunlar arasındaki ilişkileri geniş bir perspektif içinde değerlendirerek, alternatif çözüm önerileri kazandırarak öğrencilerin eleştiriler bir bakış açısı kazanmasını sağlayacaktır. Öğrenme süreçlerini geliştirerek, disiplinler arası akademik çalışmaların yapılmasını sağlayacaktır. Mezuniyet sonrasında tüm kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, medya-basın, sivil toplum örgütleri, araştırma şirketleri,  özel sektörün üst yönetim kademelerinde istihdam imkânlarının oluşması beklenmektedir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programı Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne bağlıdır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 50 lisans öğrencisi mezun etmiş olup, 2017-2018 öğretim döneminde toplam 472 öğrencisi bulunmaktadır. Ayrıca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programına 2016-2017 Bahar yarıyılında 9 öğrenci, 2017-2018 Güz yarıyılında 10 öğrenci alınarak eğitime devam edilmiştir.

BİRİNCİ YARIYIL

Kodu

Zorunlu  /Seçmeli

Ders İsmi

Teori

Uyg.

ÇOMÜ kredisi

AKTS

 

Z

Sosyal Bilimlerde Araştırma Metadolojisi

3

0

3

6

 

S

Kent Kuramları

3

0

3

6

 

S

Kamu Yönetiminde Kuramsal Yaklaşımlar

3

0

3

6

 

S

Çağdaş Siyaset Kuramı

3

0

3

6

 

S

Kamu Politikaları Analizi

3

0

3

6

 

S

Çevre Hukuku

3

0

3

6

 

S

Kentlileşme ve Kültürel Değişim

3

0

3

6

 

S

Yönetim Hukuku

3

0

3

6

 

S

Karşılaştırmalı Siyaset

3

0

3

6

Öğrencinin bu dönemde alacağı ders sayısı

5

Öğrencini bu dönemde alacağı toplam ÇOMÜ kredisi

15

Öğrencinin bu dönemde alacağı toplam AKTS kredisi

30

İKİNCİ YARIYIL

Kodu

Zorunlu  /Seçmeli

Ders İsmi

Teori

Uyg.

ÇOMÜ kredisi

AKTS

 

Z

Seminer

0

2

0

6

 

S

Uluslararası Çevre Politikaları

3

0

3

6

 

S

Kamu Bürokrasisi

3

0

3

6

 

S

Karşılaştırmalı Anakent Yönetim Modelleri

3

0

3

6

 

S

Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi

3

0

3

6

 

S

Türkiye’de Modernleşme Tartışmaları

3

0

3

6

 

S

Demokrasi Teorisi

3

0

3

6

 

S

Kent Sosyolojisinde Yeni Yaklaşımlar

3

0

3

6

 

S

Güncel Anayasa Hukuku Sorunları

3

0

3

6

Öğrencinin bu dönemde alacağı ders sayısı

5+Seminer

Öğrencini bu dönemde alacağı toplam ÇOMÜ kredisi

15

Öğrencinin bu dönemde alacağı toplam AKTS kredisi

30

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Kodu

Zorunlu  /Seçmeli

Ders İsmi

Teori

Uyg.

ÇOMÜ kredisi

AKTS

SBEDR6003

Z

Yeterlilik Çalışması

0

0

0

30

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Kodu

Zorunlu  /Seçmeli

Ders İsmi

Teori

Uyg.

ÇOMÜ kredisi

AKTS

SBEDR6004

Z

Tez Öneri Çalışması

0

0

0

30

BEŞİNCİ YARIYIL

Kodu

Zorunlu  /Seçmeli

Ders İsmi

Teori

Uyg.

ÇOMÜ kredisi

AKTS

SBEDR6000

Z

Uzmanlık Alan Dersi

10

0

0

30