Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

SWOT Analizi

Fakültemizin Güçlü Yönleri

 • Fakültenin merkez kampüste yer alması
 • Mevcut akademik kadronun alanında gerekli yetkinliğe sahip olması,
 • Fakültemizin konum itibariyle 7/24 kesintisiz hizmet veren Merkez Kütüphaneye yakın olması sayesinde bilgi kaynaklarına erişimin kolay olması,
 • Fakültemizde yer alan İktisat, İşletme ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün % 100 İngilizce eğitim vermesi,
 • Disiplinlerarası nitelikte programları da barındıran yüksek lisans ve doktora programlarına sahip olması,
 • Öğrencilerin eğitim öğretim gördüğü bölüme ilişkin staj yapma imkânlarının olması
 • Öğrencilerin, yurt dışı öğrenci değişim programlarından aktif olarak yararlanması

Fakültemizin Zayıf Yönleri

 • Öğrenci ile iletişimin istenilen düzeyde olmaması,
 • Kamu ve özel kuruluşlarla işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması,
 • Akademik proje ve uluslararası nitelikli yayın üretme kapasitesinin düşük kalması,
 • Fakülte binasının farklı birimlerle ortak olarak kullanılması ve fiziki imkânların (sosyal alan ve çalışma alanı) yetersizliği,
 • Fakültemizin akademik ve idari kadro açısından yeterli personel sayısına sahip olmaması,
 • Öğrencilere yönelik Yan Dal ve Çift Anadal imkânının sunulmaması,
 • Öğrenci topluluklarının aktif olmaması,
 • Mezunlarla iletişimin zayıf olması,
 • Öğrencilere yönelik sosyal etkinliklerin yetersiz olması,
 • Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olması,
 • Fakültemizin ve bölümlerimizin sosyal medya etkileşiminin düşük olması,
 • Fakülte bölümlerinin ulusal düzeyde tanıtım eksikliğinin olması

Fakültemiz için Fırsatlar

 • Öğrencilere ikinci bir yabancı dil öğrenme imkânının sunulması
 • Bölümlerin paydaş görüşleri doğrultusunda öğrenim planını güncellemesi,
 • Öğrencilerin stratejik öneme sahip kurumlarda görev alabilecek yetkinliğe sahip olarak mezun olması
 • Üniversitenin bulunduğu şehrin tarihi, kültürel ve doğal zenginliğe sahip olması,
 • Alternatif bir ulaşım rotası olarak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılması,
 • Fakülte akademik personelinin üst düzey sektör profesyonelleri ile öğrencileri bir araya getirebilecek ağa sahip olması,
 • Fakültemiz bölümlerinin %100’e yakın doluluk oranlarına sahip olması,
 • Fakültemiz bölümlerinin giderek daha fazla tercih edilir olması

Fakültemiz için Tehditler

 • Dünya genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar,
 • Barınma imkânlarının yetersizliği,
 • Şehrin toplu taşıma imkânının yetersizliği,
 • Üniversite öncesi eğitim kalitesinin giderek düşmesi, bunun yükseköğretimde verimliliği olumsuz yönde etkilemesi,
 • Akademik niteliği yüksek düzeyde olan personelin büyük illerdeki üniversiteleri tercih etme potansiyeli

 

Ekler

SWOT Analizi.docx