Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kalite Güvence Komisyonu ve Faaliyetleri

Birimimiz Kalite Güvence Komisyonu aşağıdaki gibidir:

 

Siyasal Bilgiler Fakültesi

UNVANI-ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV. TARİHİ

Prof. Dr. Hüseyin ERKUL

Başkan

02.03.2021

Prof. Dr. Pelin KANTEN

Üye

02.03.2021

Doç. Dr. H. Levent Dalyancı Üye 20.09.2021

Arş. Gör. Muhlis Selman SAĞLAM

Üye

08.09.2021

Arş. Gör. Murat ÖZKAYA

Üye

08.09.2021

Deniz AYDIN

Üye

02.03.2021

Zeliha GEYİK

Üye

01.02.2021

 

 

Kalite Güvencesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 2023
Akademik Personel Hizmet İçi Eğitim 2023/01
Akademik Personel Hizmet İçi Eğitim 2023/02
Öğrenci Oryantasyon Programları 2023/01
Dekan-Öğrenci Buluşması 2023/01
Sosyal Sorumluluk Etkinliği 2023/01
Kalite Güvence Bölüm Öğrenci Temsilcileri ile Toplantı 2023/01
Akademik Personel Sosyal Etkinlik 2023/01
Sosyal Sorumluluk Etkinliği 2023/02
Deprem Tatbikatı 2023/03

 

 

Kalite Güvencesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 2022
Fakülte Kalite Güvencesi Komisyonu Toplantısı 2022/01
Fakülte Kalite Güvencesi Komisyonu Toplantısı 2022/02
Fakülte Kalite Güvencesi Komisyonu Toplantısı 2022/03
İdari Personel İç Paydaş Toplantısı 2022/01
Akademik-İdari Personel İç Paydaş Toplantısı 2022/02
Akademik Personele Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim Toplantısı 2022/01
İdari Personel Hizmet İçi Eğitim Toplantısı 2022/02
Öğrenci Temsilcileri İç Paydaş Toplantısı 2022/03
Çanakkale Valiliği Dış Paydaş Toplantısı 2022/01
GESTAŞ Deniz Ulaşım Dış Paydaş Top/lantısı 2022/02

 

Kalite Güvencesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 2021
Kalite Güvencesi Kapsamında İç Paydaş Toplantısı
Kalite Güvencesi Kapsamında Dış Paydaş Toplantısı
Gestaş Deniz Ulaşım ile Kalite Güvencesi Kapsamında Dış Paydaş Toplantısı
Çanakkale Belediyesi ile Kalite Güvencesi Kapsamında Dış Paydaş Toplantısı
Fakültemiz Kalite Kurulu Toplantısı

 

Ekler

Çanakkale Belediyesi Dış Paydaş Toplantı Raporu.docx
GESTAŞ Dış Paydaş Toplantı Raporu 08.03.2022.docx
GESTAŞ Dış Paydaş Toplantı Raporu.docx
KALİTE TOPLANTILAR.pdf
Kurum İçi Diğer Birimlerin Katılımı ile Yapılan İç Paydaş Toplantı İmza Tutanağı(17.09.2021).pdf
Kurum İçi Diğer Birimlerin Katılımı ile Yapılan İç Paydaş Toplantı Raporu (17.09.2021).docx
SBF İç Paydaş Toplantısı.docx
TOPLANTI TUTANAKLARI.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)