Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kalite Güvence Komisyonu ve Faaliyetleri

KALİTE GÜVENCESİ KOMİSYONU

 

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREVİ

GÖREV.TARİHİ

Prof.Dr. Veli YILANCI

Başkan

22.08.2023

Doç. Dr. Ahmet TUNÇ

Üye

22.08.2023

Fak.Sekr.Den,iz AYDIN

Üye

22.08.2023

Doç.Dr.A.Gülce UYGUN

Üye

22.08.2023

Dr. Öğr. Üyesi Z. Nazlı KANSU

Üye

22.08.2023

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk KARAMAN

Üye

22.08.2023

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY

Üye

22.08.2023

Arş. Gör. Melike MUNTAŞ

Üye

22.08.2023

Arş. Gör. Emrah YAĞMURLU

Yedek Üye

22.08.2023

Arş. Gör. M. Selman SAĞLAM

Yedek Üye

22.08.2023

Arş. Gör. Murat ÖZKAYA

Yedek Üye

22.08.2023

Arş.Gör.Ayşe Miray ALTAY

Yedek Üye

 

Yaren BESLER

Öğrenci Temsilcisi Üye

22.08.2023

 

 

KALİTE GÜVENCESİ TEMSİLCİLERİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Z. Nazlı KANSU

İkt. Böl.Temsilcisi

04.09.2023

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk KARAMAN

SBKY Böl.Temsilcisi

22.02.2023

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY

İşl. Böl. Temsilcisi

22.02.2023

Doç.Dr. A. Gülce UYGUN

U. İlişkiler Böl. Tem.

22.02.2023

 

 

Kalite Güvencesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 2024
Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu Faaliyetler 2024/01
İç Paydaş Toplantısı 2024/01

 

Kalite Güvencesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 2023
Akademik Personel Hizmet İçi Eğitim 2023/01
Akademik Personel Hizmet İçi Eğitim 2023/02
Öğrenci Oryantasyon Programları 2023/01
Dekan-Öğrenci Buluşması 2023/01
Sosyal Sorumluluk Etkinliği 2023/01
Kalite Güvence Bölüm Öğrenci Temsilcileri ile Toplantı 2023/01
Akademik Personel Sosyal Etkinlik 2023/01
Sosyal Sorumluluk Etkinliği 2023/02
Deprem Tatbikatı 2023/03
Fakülte Kalite Güvencesi Komisyonu Toplantısı 2023
Mezuniyet Töreni Organizasyon Toplantısı 2023

 

 

Kalite Güvencesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 2022
Fakülte Kalite Güvencesi Komisyonu Toplantısı 2022/01
Fakülte Kalite Güvencesi Komisyonu Toplantısı 2022/02
Fakülte Kalite Güvencesi Komisyonu Toplantısı 2022/03
İdari Personel İç Paydaş Toplantısı 2022/01
Akademik-İdari Personel İç Paydaş Toplantısı 2022/02
Akademik Personele Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim Toplantısı 2022/01
İdari Personel Hizmet İçi Eğitim Toplantısı 2022/02
Öğrenci Temsilcileri İç Paydaş Toplantısı 2022/03
Çanakkale Valiliği Dış Paydaş Toplantısı 2022/01
GESTAŞ Deniz Ulaşım Dış Paydaş Top/lantısı 2022/02

 

Kalite Güvencesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 2021
Kalite Güvencesi Kapsamında İç Paydaş Toplantısı
Kalite Güvencesi Kapsamında Dış Paydaş Toplantısı
Gestaş Deniz Ulaşım ile Kalite Güvencesi Kapsamında Dış Paydaş Toplantısı
Çanakkale Belediyesi ile Kalite Güvencesi Kapsamında Dış Paydaş Toplantısı
Fakültemiz Kalite Kurulu Toplantısı

 

Ekler

2023-01 nolu toplantı.docx
2023-02 nolu toplantı.docx
2023-03 nolu toplantı.docx
2023-04 nolu toplantı.docx
2023-05 nolu toplantı.docx
2023-06 nolu toplantı.docx
2023-07 nolu toplantı.docx
2023-08 nolu toplantı.docx
2023-09 nolu toplantı.docx
Çanakkale Belediyesi Dış Paydaş Toplantı Raporu.docx
GESTAŞ Dış Paydaş Toplantı Raporu 08.03.2022.docx
GESTAŞ Dış Paydaş Toplantı Raporu.docx
İç Paydaş Toplantısı 202401.pdf
KALİTE TOPLANTILAR.pdf
Kurum İçi Diğer Birimlerin Katılımı ile Yapılan İç Paydaş Toplantı İmza Tutanağı(17.09.2021).pdf
Kurum İçi Diğer Birimlerin Katılımı ile Yapılan İç Paydaş Toplantı Raporu (17.09.2021).docx
Öğrenci Akademik Danışmanlığı.pdf
SBF İç Paydaş Toplantısı.docx
TOPLANTI TUTANAKLARI.docx