Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

KVKK

KVKK aydınlatma karekod afişleri ve çalışan bilgilendirme afişi ektedir. 

Ekler

Aydinlatma Karekod Afişleri.pdf