Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Akademik Kadro

Kişisel Akademik Verileri görmek için isimlerin üzerine tıklayınız.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Erhan GÜMÜŞ (Bölüm Başkanı) 

HUKUK BİLİMLERİ 12069 307 erhangcomu.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa GÖRÜN KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI 12067 306 mgoruncomu.edu.tr
Doç. Dr. Ahmet TUNÇ (Bölüm Başkan Yardımcısı) SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 12065 302 ahmet.tunccomu.edu.tr
Doç. Dr. Melike ERDOĞAN (Ankara-Görevli) YÖNETİM BİLİMLERİ 12071 310 melike.erdogancomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Şermin ATAK ÇOBANOĞLU(Bölüm Başkan Yardımcısı) KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI 12070 309 sermin.atakcomu.edu.tr

Dr.Öğr.

Üyesi 

Ömer Faruk KARAMAN

 SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER

  110 omerfaruk.karamancomu.edu.tr

Arş. Gör. Dr. 

Ahmet KURNAZ 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

 

 

ahmetkurnazcomu.edu.tr

Arş. Gör. Mustafa GÜNGÖR SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER 12064 301 mustafagungorcomu.edu.tr
Arş.Gör. Ayşe Miray CENGİZ HUKUK BİLİMLERİ 12080 321 aysemiray.cengizcomu.edu.tr 
Arş.Gör. Soner GÖKTAŞ SİYASET VE SOSYAL BİLİMLER   103 soner.goktascomu.edu.tr
Arş. Gör.  Serhat BAŞARAN YÖNETİM BİLİMLERİ     serhat.basarancomu.edu.tr


ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Doç.Dr.

 Ayşe Gülce UYGUN

Bölüm Başkanı

 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE POLİTİKA ABD BAŞKANLIĞI

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER

ABD BAŞKANLIĞI 

 12043  107 gulceuyguncomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi

Çiğdem PEKAR

Bölüm Başkan Yardımcısı

DEVLETLER HUKUKU

ANABİLİM DALI BAŞKANI

12041 104 cbilezikcicomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emrah NAKİ

SİYASİ TARİH

ANABİLİM DALI BAŞKANI

12042 106 emrahnakicomu.edu.tr
Doç. Dr. Resul ALKAN SİYASİ TARİH 12040 102 resul.alkancomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Necat Taşçı ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE POLİTİKA 12073 314 ufuknecat.tascicomu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Aslı TOPSOY ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER  12048 203 aslitopsoycomu.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Yücel BAŞTAN ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE POLİTİKA 12061 219 yucelbastancomu.edu.tr
Arş. Gör.  Emrah YAĞMURLU SİYASİ TARİH 12024 101 emrah.yagmurlucomu.edu.tr


İKTİSAT BÖLÜMÜ

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.  Veli YILANCI (Bölüm Başkanı) İKTİSAT POLİTİKASI 12029 215 veli.yilancicomu.edu.tr

Prof. Dr.

Kadir ARSLANBOĞA

 

 

İKTİSADİ GELİŞME VE 
ULUSLARARASI İKTİSAT

12051

207

karslanbogacomu.edu.tr

Prof.Dr. H. Levent DALYANCI İKTİSADİ GELİŞME VE 
ULUSLARARASI İKTİSAT

12085

12028

204 levent.dalyancicomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Tuba TURGUT IŞIK

 

İKTİSAT TEORİSİ

12047

202

turguttubagmail.com

Dr. Öğr. Üyesi

Can BEKAROĞLU

(Bölüm Başkan Yrd.)

İKTİSAT TEORİSİ 12057 218 canbekaroglucomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Gönül Selin SAVAŞKAN İKTİSAT TEORİSİ 12060 222 savaskancomu.edu.tr
Dr.Öğr. Üyesi

Zekiye Nazlı KANSU

(Bölüm Başkan Yrd.)

İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT   210 zekiyenazli.kansucomu.edu.tr
Arş.Gör. Ali Haydar IŞIK İKTİSAT TARİHİ 12049 321 alihaydar.isikcomu.edu.tr
Arş. Gör.  Muhlis Selman SAĞLAM İKTİSAT TEORİSİ 12027 201 selman.saglamcomu.edu.tr


İŞLETME BÖLÜMÜ

Ünvan

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Dahili No

Oda No

E-Mail

Prof. Dr.

Pelin KANTEN

(Bölüm Başkanı)

YÖNETİM VE ORGANİZASYON  12083 304 pelinkantencomu.edu.tr
Prof. Dr.  Gülten GÜMÜŞTEKİN  YÖNETİM VE ORGANİZASYON 12052 208 ggumustekincomu.edu.tr

Doç. Dr.

Ümran ŞENGÜL

 

SAYISAL YÖNTEMLER

12050

206

umransengulcomu.edu.tr

Doç. Dr. Ali Şahin ÖRNEK YÖNETİM VE ORGANİZASYON 12055 216 asornekcomu.edu.tr
Doç. Dr. İsmail ELAGÖZ MUHASEBE VE FİNANSMAN 12058 220 ismailelagozcomu.edu.tr
Doç.Dr. Erkan BİL ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 12053 209 erkanbilcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAPLAN ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 12045 109 mustafakaplancomu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Abdullah KIRAY YÖNETİM VE ORGANİZASYON 12056 217 akiraycomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Güneş TOPÇU

MUHASEBE VE FİNANSMAN

12068

321

gunestopcucomu.edu.tr

Arş. Gör. Hüseyin ORAK YÖNETİM VE ORGANİZASYON 12082 323 huseyin.orakcomu.edu.tr
Arş. Gör. Mert İNAL ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA 12066 303 mert.inalcomu.edu.tr
Arş. Gör. Murat ÖZKAYA SAYISAL YÖNTEMLER 12059 221 murat.ozkayacomu.edu.tr
Arş.Gör. Melike MUNTAŞ SAYISAL YÖNTEMLER 12025 213 melike.muntascomu.edu.tr
Arş.Gör. Rumeysa ARMUTÇU YÖNETİM VE ORGANİZASYON     rumeysa.armutcucomu.edu.tr
Arş.Gör. Atif Çağlar ABABAY ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA     atif.ababaycomu.edu.tr