Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Tarihçemiz

Fakültemiz 08.03.2012 tarih 28.277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 201272734 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 16.01.2012 tarihinde Terzioğlu Yerleşkesi’nde 11 bölümle (Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, İktisat Bölümü, İşletme Bölümü, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Maliye Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü, Ekonometri Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak açılmıştır.

Fakültemizde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü örgün öğretim birinci sınıfa; 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında, İktisat Bölümü örgün öğretim birinci sınıfa; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ikinci öğretim birinci sınıfa; 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında İktisat Bölümü ikinci öğretim birinci sınıfa öğrenci alınmıştır. Ayrıca, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında İşletme Bölümü örgün öğretim birinci sınıfa 62 öğrenci alınmıştır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İşletme Bölümü ikinci öğretime 62 öğrenci alınmasıyla, ikinci öğretimde de eğitim-öğretime başlamıştır.

Fakültemiz Bakanlar Kurulu’nun 2016/8555 sayılı 16.02.2016 tarihli kararıyla 28.03.1983 tarih 2809 sayılı Kanun’un 30. maddesine göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Siyasal Bilgiler Fakültesi” olarak değiştirilmiş ve 08.04.2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı için Fakültemiz İşletme Bölümü örgün öğretim birinci sınıfta öğrenci alınması Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş ve Eğitim-Öğretime başlamıştır.  Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü ise %100 İngilizce olarak, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı itibarı ile İşletme bölümümüz %30 İngilizce eğitim-öğretime geçmiş; sonrasında ise %100 İngilizce'ye geçmiştir. Halen eğitim-öğretimi %100 İngilizce sürdürmektedir. YÖK Yürütme Kurulu’nun 08.06.2016 ve 15.06.2016 kararı ile Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları Tezli Yüksek Lisans Anabilim Dalı ve Uluslararası İşletmecilik Tezli Yüksek Lisans Anabilim Dalı Fakültemizde açılmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Yerel Yönetimler Kent ve Politikaları Tezli Yüksek Lisans programının adı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli Yüksek programı olarak değiştirilmiştir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora programları açılmıştır. İktisat Anabilim Dalında da İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans programı açılmıştır. Yine aynı şekilde Uluslararası İşletmecilik Tezsiz Yüksek Lisans (II. Öğretim) ve Doktora programları açılmıştır.

Fakültemizin hem lisans hem lisansüstü eğitim-öğretim kapasitesinin artırılması hem de nitelikli akademik personel teminini “kalite” odaklı olarak sürdürülmektedir.