Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yönetim

DEKAN V.
Prof. Dr. Veli YILANCI
E-posta: veli.yilancicomu.edu.tr
Dahili No: 12087 

 

 

 

DEKAN YARDIMCISI

Doç.Dr. Ahmet TUNÇ

E-posta: ahmet.tunccomu.edu.tr

Dahili No: 12065

DEKAN YARDIMCISI

Doç.Dr. Ayşe Gülce UYGUN

E-posta: gulceuyguncomu.edu.tr

Dahili No: 12073

FAKÜLTE SEKRETERİ
Deniz AYDIN 
E-posta: denizaydincomu.edu.tr
Dahili No: 12072