Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Programı

İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı ile İktisat biliminin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunulması planlanmaktadır. İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı ile uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan akademik araştırmalar gerçekleştirilerek, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretebilecek ve küresel iş dünyasının gereksinimlerini karşılayacak uzman iktisatçıların yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanması amaçlanmaktadır. İktisat Politikası Tezli Yüksek Lisans Programının temel hedefi çevredeki ve dünyadaki ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmeleri yakından takip eden, sosyal yönü güçlü, iktisat bilgisi güçlü, teknoloji ve iktisadi analiz araçlarını kullanabilen ve iktisat bilimi ile ilgili sentez yapma becerisi yüksek, her ülkede rahatlıkla çalışabilecek iktisatçıların yetiştirilmesidir. İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı ile sektörün ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve konuyla ilgili bilimsel çalışmalarda akademik çevrenin ihtiyaçlarına hitap edecek bireylerin yetiştirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

BİRİNCİ YARIYIL

Kodu

Zorunlu  /Seçmeli

Ders İsmi

Teori

Uyg.

ÇOMÜ kredisi

AKTS

 

İktisadi Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

 

S

Mikro İktisat                             

3

0

3

6

 

S

Makro İktisat                           

3

0

3

6

 

S

Ekonometri                                        

3

0

3

6

 

S

Kalkınma Politikası               

3

0

3

6

 

S

Finansal Yönetim                         

3

0

3

6

 

S

Oyun Teorisi                             

3

0

3

6

 

S

İktisadi Düşünce Tarihi             

3

0

3

6

 

S

Türk İktisat Tarihi                     

3

0

3

6

 

S

Proje Döngüsü Yönetimi                 

3

0

3

6

 

S

Uluslararası Ekonomi Politik

3

0

3

6

 

S

Ekonomik Demografya               

3

0

3

6

 

S

Endüstriyel Organizasyon ve İktisat Politikası

3

0

3

6

 

S

Çevre ve Enerji Politikaları   

3

0

3

6

 

S

Bütçe Politikaları

3

0

3

6

 

S

Medya Ekonomisi                               

3

0

3

6

Öğrencinin bu dönemde alacağı ders sayısı

5

Öğrencini bu dönemde alacağı toplam ÇOMÜ kredisi

15

Öğrencinin bu dönemde alacağı toplam AKTS kredisi

30

İKİNCİ YARIYIL

Kodu

Zorunlu  /Seçmeli

Ders İsmi

Teori

Uyg.

ÇOMÜ kredisi

AKTS

 

Z

Seminer

0

2

0

6

 

S

Mikro İktisadi Analiz

3

0

3

6

 

S

Makro İktisadi Analiz

3

0

3

6

 

S

Zaman Serileri Analizi

3

0

3

6

 

S

Panel Veri Analizi

3

0

3

6

 

S

Uluslararası İktisat Politikası

3

0

3

6

 

S

Yerel ve Bölgesel Kalkınma Planlaması

3

0

3

6

 

S

Para Politikası

3

0

3

6

 

S

İktisat Politikası

3

0

3

6

 

S

Osmanlıca

3

0

3

6

 

S

Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi

3

0

3

6

 

S

İş Tasarımı ve Uygulamaları

3

0

3

6

 

S

Yatay Kesit Veri Analizi

3

0

3

6

 

S

Türkiye Ekonomisi

3

0

3

6

 

S

Kriz Ekonomisi ve Yönetimi

3

0

3

6

 

S

Sanayi 4.0 ve Yeniden Yapılanma      

3

0

3

6

 

 

Öğrencinin bu dönemde alacağı ders sayısı

4+Seminer

Öğrencini bu dönemde alacağı toplam ÇOMÜ kredisi

12

Öğrencinin bu dönemde alacağı toplam AKTS kredisi

30

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Kodu

Zorunlu  /Seçmeli

Ders İsmi

Teori

Uyg.

ÇOMÜ kredisi

AKTS

 

Z

Uzmanlık Alan Dersi  

8

0

0

30

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Kodu

Zorunlu  /Seçmeli

Ders İsmi

Teori

Uyg.

ÇOMÜ kredisi

AKTS

 

Z

Uzmanlık Alan Dersi  

8

0

0

30