Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu
Ünvan Adı Soyadı Görevi
Prof. Dr. Veli YILANCI Başkan
Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN Üye
Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ Üye
Prof. Dr. H.Levent DALYANCI Üye
Doç.Dr. İsmail ELAGÖZ Üye
Doç. Dr. Ahmet TUNÇ Üye
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Gülce UYGUN Üye
Fakülte Sekreteri Deniz AYDIN Raportör