Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Sıkça Sorulan Sorular

İhtiyacım olan evrakları okula gelmeden alabilmem mümkün müdür?

İhtiyacınız olan belgeleri e-devlet ya da UBYS belge talepleri bölümünü kullanarak alabilmeniz mümkündür. E-devlet üzerinden alabileceğiniz belgeler öğrenci belgesi ve transkripttir. UBYS belge talepleri bölümünden de öğrenci belgesi, transkript, disiplin cezası belgesi, yatay geçiş için sakıncası yoktur belgesi elektronik imzalı olarak almak üzere talep edilebilir. Ayrıca UBYS üzerinden bölüm öğretim planı ve ders içeriklerine de ulaşmanız mümkündür.

Şartlı geçtiğim dersin bütünleme sınavına girebilir miyim? Not yükseltmek için bütünleme sınavına girebilir miyim?

Bütünleme sınavına sadece FF alarak kaldığınız dersler için girebilirsiniz.

Not ortalamam 1.80’in altında iken ders alabilir miyim?

Eğer not ortalamanız 2’nci sınıfı (4’üncü dönem) tamamladıktan sonra 1.80’in altında ise, bir üst dönemden ders almanız mümkün değildir. Daha önceki dönemlerde aldığınız dersleri tekrar alarak ortalamanızı 1.80’in üzerine çıkardıktan sonra yeni ders alabilirsiniz.

Üst dönemden ders alabilir miyim?

Tüm derslerini alıp başarıyla tamamlamış olan ve not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler 45 AKTS’yi aşmayacak şekilde üst dönemden ders alabilir.

Tek ders sınavı nedir? Tek ders sınavına girebilir miyim?

Tek ders sınavı güz ve bahar dönemleri sonunda, bütünleme sınavlarından sonra olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. 8 yarıyılda tüm derslerini almış ve başarılı olmuş, sadece 1 derste başarısız olmuş öğrenciler tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrencinin dilekçe ile kayıtlı olduğu bölüm başkanlığına başvurması gerekmektedir.

İkinci sınıfın sonunda ön lisans diploması alabilir miyim?

Dördüncü yarıyılın sonunda ilk dört yarıyılın tüm derslerini alıp başarıyla tamamlamış ve not ortalaması 2.00’nin altında olmayan öğrenciler, kaydını silerek ön lisans diploması alabilir.

Yaz okulunda ders almamın koşulları nelerdir?

Yaz okulunda en fazla toplamda 18 AKTS’yi geçmeyecek şekilde en fazla 3 ders alabilirsiniz.

Başka bir üniversitenin yaz okulundan ders alabilir miyim?

Başka üniversiteden yaz okulunda alınan derslerin sayılabilmesi için öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün bölüm ders programına, derslerin kredi ve AKTS’lerine uygun olması gerekmektedir. Bunun için başka üniversite yaz okulundan ders almadan önce kayıtlı olunan bölümün bölüm başkanlığından onay alınması gerekir. Ayrıca kayıtlı olunan programın eğitim dili İngilizce ise farklı üniversitede alınan derslerin de İngilizce olması gerekmektedir.

Diğer Yükseköğretim Kurumunda aldığım derslerden nasıl muaf olabilirim?

Kayıtlı olduğunuz bölüm başkanlığına ders içeriklerinizi ve başarı durum belgenizi eklediğiniz bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. Dilekçeniz ilgili mevzuata uygun olarak komisyon tarafından değerlendirilir ve muaf dersleriniz belirlenir.

Staj yapmak istiyorum. Fakülte sigortamı karşılar mı?

Fakültemizdeki bölümlerde zorunlu staj uygulaması bulunmadığından öğrencilerin isteğe bağlı yaptıkları stajlarda sigorta karşılanmaz. Sadece Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen Ulusal Staj Programı çerçevesinde staj yapacak öğrencilerin sigortaları Fakülte tarafından karşılanmaktadır.

ÇOMÜ SBF’ye yatay geçiş yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Yatay geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve başarı puanı (genel not ortalaması) ile olmak üzere iki yol bulunmaktadır. Ara dönemlerde merkezi yerleştirme puanı ile, yaz dönemlerinde hem merkezi yerleştirme puanı hem de başarı puanı ile yatay geçişe başvurulabilir. Başarı puanı ile yatay geçişe başvuracak öğrencilerin önceki dönemlerde başarısız oldukları dersin olmaması gerekmektedir. Yatay geçişle ilgili duyurular, takvim dahilinde web sitemizde yayınlanmaktadır.

Öğretim dili Türkçe olan bir programda okuyorum. Öğretim dili İngilizce olan bir programa yatay geçiş yapabilir miyim?

Öğretim dili Türkçe olan bir programdan öğretim dili İngilizce olan bir programa yatay geçiş yapmak mümkündür. Başvurunuz değerlendirildikten sonra yatay geçiş hakkı kazanıp öğretim dili İngilizce olan programa kaydolduğunuzda, ÇOMÜ Yabancı Diller Yüksekokulunun (YDYO) kabul ettiği sınavlardan yeter puana sahip olmamanız ya da YDYO tarafından yapılan dil sınavından geçer puan alamamanız durumunda öğretim dili İngilizce olan programa başlamadan önce hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamanız gerekmektedir. Ayrıca bir önceki kayıtlı olduğunuz programda alıp başarılı olduğunuz derslerin öğretim dili Türkçe ise öğretim dili İngilizce olan derslerin yerine sayılmayacaktır.

Erasmus programına nasıl başvurabilirim?

Erasmus programı ÇOMÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından koordine edilmektedir. İlgili duyurular, başvuru süreçleri ve koşullarla ilgili detaylı bilgiye iro.comu.edu.tr sayfasından erişebilirsiniz.

Lisansüstü programlara (yüksek lisans/doktora) başvurmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Üniversitemiz lisansüstü programları başvuru koşulları ve süreci hakkında detaylı bilgi almak için ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün web sitesini https://lee.comu.edu.tr/ ziyaret edebilirsiniz.