Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Fakülte Komisyonları

Güncelleme

04.09.2023

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

KOMİSYONLAR VE TEMSİLCİLİKLER

 

FAKÜLTE AKADEMİK KRİTER DENETLEME KOMİSYONU

 

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREVİ

GÖREV.TARİHİ

Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ

Başkan

22.02.2023

Prof. Dr. Kadir ARSLANBOĞA

Üye

13.06.2023

Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN

Üye

22.02.2023

Prof.Dr. H. Levent DALYANCI

Yedek Üye

22.02.2023

 

FAKÜLTE YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

 

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREVİ

GÖREV.TARİHİ

Doç. Dr. Ahmet TUNÇ

Başkan

04.09.2023

Dr. Öğr. Üyesi Z. Nazlı KANSU

Üye

22.02.2023

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk KARAMAN

Üye

22.02.2023

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KAPLAN

(Yedek)

22.02.2023

 

FAKÜLTE BURS KOMİSYONU

 

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREVİ

GÖREV.TARİHİ

Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN

Başkan

22.02.2023

Doç. Dr. Ahmet TUNÇ

Üye

22.02.2023

Prof. Dr. Levent DALYANCI

Üye

22.02.2023

 

FAKÜLTE SENATO TEMSİLCİSİ

 

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREVLENDİRİLME TARİHİ

Prof.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN

17.04.2023

 

FAKÜLTE EĞİTİM KOMİSYONU TEMSİLCİSİ

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREVLENDİRİLME TARİHİ

Doç. Dr. Ahmet TUNÇ

11.08.2023

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREVİ

GÖREV.TARİHİ

Doç. Dr. A.Gülce UYGUN

Fakülte Koordinatörü

04.09.02023

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk KARAMAN

SBKY Böl.Bölüm Koordinatörü

22.02.2023

Ar. Gör. M. Selman SAĞLAM

İktisat Bölüm Koordinatörü

22.02.2023

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem PEKAR

Uluslararası İlş. Böl. Koord.

22.02.2023

Arş. Gör. Murat ÖZKAYA

İşletme Bölüm Koordinatörü

22.02.2023

 

ECTS (BOLOGNA) KOORDİNATÖRLERİ

 

UNVANI – ADI – SOYADI 

GÖREVİ

GÖREV.TARİHİ

 

Prof.Dr. Pelin KANTEN

Fakülte Koordinatörü

22.02.2023

 

Doç. Dr. Ahmet TUNÇ

Fakülte Koordinatörü

04.09.2023

 

Dr. Öğr. Üyesi Can BEKAROĞLU

İktisat

Bölüm Koordinatörü

 

04.09.2023

 

Dr. Öğr. Üyesi Resul ALKAN

Uli Bölüm Koordinatörü

22.02.2023

 

Arş. Gör. Ayşe Miray ALTAY

SBKY Böl.Bölüm Koordinatörü

 

22.02.2023

 

Arş. Gör. Hüseyin ORAK

İşletme

Bölüm Koordinatörü

 

22.02.2023

 

 

 

Güncelleme

04.09.2023

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

KOMİSYONLAR VE TEMSİLCİLİKLER

 

 

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜKLERİ

 

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREVİ

GÖREV.TARİHİ

Prof. Dr. Pelin KANTEN

Fakülte Koordinatörü

22.02.2023

Prof. Dr. H. Levent DALYANCI

Fakülte Koordinatörü

22.02.2023

Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ

SBKY Bölüm Koordinatörü

22.02.2023

Dr. Öğr. Üyesi Selin SAVAŞKAN

İktisat Bölüm Koordinatörü

22.02.2023

Dr. Öğr. Üyesi Emrah NAKİ

Uli Bölüm Koordinatörü

22.02.2023

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY

 

İşletme  Bölüm Koordinatörü

 

22.02.2023

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ

 

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREV. TARİHİ

Arş. Gör. Ali Haydar IŞIK

22.02.2023

 

 

MEVLANA KOORDİNATÖRLÜKLERİ

 

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREVİ

GÖREV.TARİHİ

Doç. Dr. Ümran ŞENGÜL

Fakülte Koordinatörü

22.02.2023

Prof. Dr. H. Levent DALYANCI

Fakülte Koordinatörü

22.02.2023

Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ

SBKY Yönetimi Bölüm Koordinatörü

22.02.2023

Dr. Öğr. Üyesi Z. Nazlı KANSU

İktisat Bölüm Koordinatörü

22.02.2023

Dr. Öğr. Üyesi Emrah NAKİ

Uluslararası İlişkiler Bölüm Koordinatörü

22.02.2023

Prof. Dr. Pelin KANTEN

 

İşletme Bölüm Koordinatörü

22.02.2023

 

FAKÜLTE SİVİL SAVUNMA AMİRİ

 

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREV. TARİHİ

Fak. Sek. Deniz AYDIN

22.02.2023

 

 

FAKÜLTE ARŞİV SORUMLUSU

 

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREV.TARİHİ

Bilg. İşl. Kamile TİLKİ

 

22.02.2023

 

FAKÜLTE ARŞİV GÖREVLİSİ

 

VHKKİ Özgür BEKTAŞ

22.02.2023

 

 

FAKÜLTE TAŞINIR KAYIT

 

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREVİ

GÖREV. TARİHİ

Doç. Dr. Ahmet TUNÇ

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

04.09.2023

Zeliha TÜRKOĞLU

Taşınır Kayıt Kontrol Görevlisi

22.02.2023

Belgin KILIÇ ÇETİNKAYA

Taşınır Kayıt Kontrol Görevlisi

22.02.2023

 

 

Güncelleme

04.09.2023

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

KOMİSYONLAR VE TEMSİLCİLİKLER

 

 

 

KALİTE GÜVENCESİ KOMİSYONU

 

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREVİ

GÖREV.TARİHİ

Prof.Dr. Veli YILANCI

Başkan

22.08.2023

Doç. Dr. Ahmet TUNÇ

Üye

22.08.2023

Fak.Sekr.Den,iz AYDIN

Üye

22.08.2023

Doç.Dr.A.Gülce UYGUN

Üye

22.08.2023

Dr. Öğr. Üyesi Z. Nazlı KANSU

Üye

22.08.2023

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk KARAMAN

Üye

22.08.2023

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY

Üye

22.08.2023

Arş. Gör. Melike MUNTAŞ

Üye

22.08.2023

Arş. Gör. Emrah YAĞMURLU

Yedek Üye

22.08.2023

Arş. Gör. M. Selman SAĞLAM

Yedek Üye

22.08.2023

Arş. Gör. Murat ÖZKAYA

Yedek Üye

22.08.2023

Arş.Gör.Ayşe Miray ALTAY

Yedek Üye

 

Yaren BESLER (SBKY- 223503010- 0506 106 99 41)

Öğrenci Temsilcisi Üye

22.08.2023

 

 

KALİTE GÜVENCESİ TEMSİLCİLERİ

 

Dr. Öğr. Üyesi Z. Nazlı KANSU

İkt. Böl.Temsilcisi

04.09.2023

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk KARAMAN

SBKY Böl.Temsilcisi

22.02.2023

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY

İşl. Böl. Temsilcisi

22.02.2023

Doç.Dr. A. Gülce UYGUN

U. İlişkiler Böl. Tem.

22.02.2023

 

 

UZAL (UZAKTAN ALGILAMA VE ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ)

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREVİ

GÖREVLENDİRİLME TARİHİ

Arş. Gör. Ali Haydar IŞIK

UZAL Fak.Temsilcisi

22.02.2023

Prof. Dr H. Levent DALYANCI

UZAL Fak.Temsilcisi

22.02.2023

 

 

ÜNİVERSİTE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULLARI ÜYESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU

 

 

 

 

22.02.2023

Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN       

 

PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ İLE ÇALIŞMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLENLER

 

Doç. Dr. Ümran ŞENGÜL

25.04.2016

Dr. Öğr. Üyesi Can BEKAROĞLU

04.09.2023

Arş.Gör.Mert İNAL

01.09.2021

 

 

ÖĞRENCİ YAŞAM, KARİYER VE MEZUN İLİŞKİLERİ FAKÜLTE SORUMLULARI

 

UNVANI – ADI – SOYADI

GÖREVLENDİRİLME TARİHİ

Arş. Gör. Dr.Aslı TOPSOY

22.02.2023

Arş. Gör. Hüseyin ORAK

22.02.2023

Arş. Gör. Muhlis Selman SAĞLAM

22.02.2023

Arş. Gör. Mustafa GÜNGÖR

22.02.2023

 

 

 

Güncelleme

04.09.2023

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

KOMİSYONLAR VE TEMSİLCİLİKLER

 

FAKÜLTE EĞİTİM KOMİSYONU

GÖREVLENDİRİLME TARİHİ

Doç. Dr. Ahmet TUNÇ 

BAŞKAN

11.08.2023

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY

İşletme Bölümü

22.02.2023

Dr. Öğr. Üyesi Can BEKAROĞLU

İktisat Bölümü

04.09.2023

Dr. Öğr. Üyesi Ö.Faruk KARAMAN

SBKY Bölümü

04.09.2023

Doç.Dr. A. Gülce UYGUN

ULİ Bölümü

22.02.2023

 

FAKÜLTE BASIN KOORDİNATÖRÜ

Arş. Gör. Dr. Aslı TOPSOY

22.02.2023

 

KOSGEB-ÇOMÜ-ÇTSO AR-GE ve İNOVASYON İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA GÖREVLİ PERSONEL (09.10.2019 tarihli yazımız ile Per. Dai. Bşk.’a İletildi)

 

Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN

İşletme Bölümü

Prof. Dr. Pelin KANTEN 

İşletme Bölümü

 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYIN KURULU

FYK: 06.03.2019 - 10/05 sayılı karar ile göreve başladı

 

Prof. Dr. Pelin KANTEN                   (Başkan)

Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ                    (Üye)

Prof. Dr. Veli YILANCI                    (Üye)

Arş.Gör.Hüseyin ORAK                 (Yardımcı)

YEDEK ÜYELER

Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN

Prof. Dr. Kadir ARSLANBOĞA

Üniversite Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu Üyesi

( Dekanlığın 12.09.2023 tarihli ve 2300206694 sayılı yazısı ile görevlendirildi)

 

Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ

Doç.Dr.Ahmet TUNÇ

 

 

 

FAKÜLTE ve BÖLÜMLER WEB SAYFALARI SORUMLUSU

 

Arş. Gör. Dr. Aslı TOPSOY

22.02.2023

Arş. Gör. Murat ÖZKAYA

22.02.2023

 

 

FAKÜLTE SOSYAL MEDYA SORUMLUSU

 

Arş. Gör. Dr. Yücel BAŞTAN

22.02.2023

 

 

EK DERS MODÜLÜ GÖREVLİLERİ (Ders Programlarının ÜBYS’ye Girilmesi)

 

Arş. Gör. A. Miray ALTAY

SBKY

22.02.2023

Arş. Gör. Muhlis S. SAĞLAM

İktisat

22.02.2023

Arş. Gör. Melike MUNTAŞ

İşletme

22.02.2023

Arş. Gör. Emrah YAĞMURLU

Uluslararası İlişkiler

22.02.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncelleme

04.09.2023

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

KOMİSYONLAR VE TEMSİLCİLİKLER

 

DERS VE SINAV PROGRAMI VE GÖREVLİLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Güneş TOPÇU

Fakülte Koordinatörü

22.02.2023

Arş. Gör. A. Miray ALTAY

SBKY

22.02.2023

Arş. Gör. Soner GÖKTAŞ

SBKY

22.02.2023

Arş. Gör. A. Haydar IŞIK

İktisat

22.02.2023

Arş. Gör. Melike MUNTAŞ

İşletme

22.02.2023

Arş. Gör. Emrah YAĞMURLU

Uluslararası İlişkiler

22.02.2023

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Görevlendirme Tarihi: 27.12.2021

Görev Bitiş Tarihi: 27.12.2023  ULİ: 15.12.2022’den itibaren kalan süreyi tamamlayacak

İKTİSAT BÖLÜMÜ

İŞLETME BÖLÜMÜ

Başkan

Prof. Dr. Veli YILANCI

Başkan

Prof. Dr. Pelin KANTEN

Üye

Prof.Dr.Kadir ARSLANBOĞA(

Üye

Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Can BEKAROĞLU

Üye

Doç. Dr. Ümran ŞENGÜL

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖN. BÖL.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖL.

Başkan

Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ

Başkan

Doç.Dr. A.Gülce UYGUN

Üye

Prof. Dr. Mustafa GÖRÜN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Emrah NAKİ

Üye

Doç. Dr. Ahmet TUNÇ

Üye

Doç.Dr. Resul ALKAN

FAKÜLTE STAJ KOMİSYONU

Prof. Dr. Levent DALYANCI

22.02.2023

Doç. Dr. Ahmet TUNÇ

22.02.2023

Dr. Öğr. Üyesi. Ö. Faruk KARAMAN

22.02.2023

Doç. Dr. İsmail ELAGÖZ

22.02.2023

Dr. Öğr. Üyesi Z. Nazlı KANSU

22.02.2023

BÖLÜM STAJ KOMİSYONLARI   22.02.2023

SBKY

İŞLETME

Dr. Öğr. Üyesi Ö. Faruk KARAMAN

Doç. Dr. İsmail ELAGÖZ

Arş. Gör. Soner GÖKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY

Arş. Gör. Mustafa GÜNGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Güneş TOPÇU

ULİ

İKTİSAT

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem PEKAR

Dr. Öğr. Üyesi Can BEKAROĞLU

Arş. Gör. Dr. Aslı TOPSOY

Arş. Gör. M. Selman SAĞLAM

Arş. Gör. Emrah YAĞMURLU

Arş. Gör. Ali Haydar IŞIK

İNSTAGRAM SORUMLULARI 28.02.2022

Arş. Gör. Dr. Yücel BAŞTAN

FAKÜLTE

Arş. Gör. Dr. Yücel BAŞTAN

ULİ

Arş. Gör. Mustafa GÜNGÖR

SBKY

Arş. Gör. Ali Haydar IŞIK

İktisat

Arş. Gör. Murat ÖZKAYA

İşletme

SBF MEZUNİYET VE MEZUN BULUŞMASI GÖREVLİLERİ 

Arş. Gör. Dr. Yücel BAŞTAN

ULİ

Arş. Gör. Soner GÖKTAŞ

SBKY

Arş. Gör. Ali Haydar IŞIK

İktisat

Arş. Gör. Murat ÖZKAYA

İşletme

Arş. Gör. Dr. Aslı TOPSOY

Mezun İlişkileri Koordinatörü

MEZUNLARIMIZ İLE İLETİŞİM KANALI TELEGRAM SORUMLULARI

Arş. Gör. Dr. Aslı TOPSOY

ULİ

Arş. Gör. Mustafa GÜNGÖR

SBKY

Arş. Gör. M. Selman SAĞLAM

İktisat

Arş. Gör. Hüseyin ORAK

İşletme

BİRİM KVKK SORUMLULARI (GÖREVLENDİRME TARİHİ: 22.02.2023)

Arş. Gör. Dr. Yücel BAŞTAN

ULİ

Arş. Gör. Soner GÖKTAŞ

SBKY

Arş. Gör. Ali Haydar IŞIK

İktisat

Arş. Gör. Mert İNAL

İşletme

Güncelleme

04.09.2023

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

KOMİSYONLAR VE TEMSİLCİLİKLER

KVKK BİRİM PROJE EKİBİ (GÖREVLENDİRME TARİHİ:22.02.2023)

Doç. Dr. Ahmet TUNÇ

 

Arş. Gör. Hüseyin ORAK

 

Arş. Gör. A. Miray ALTAY

 

BÖLÜM E-POSTA HESABI SORUMLULARI

Arş. Gör. Dr. Aslı TOPSOY

ULİ

Arş. Gör. Mustafa GÜNGÖR

SBKY

Arş. Gör. Ali Haydar IŞIK

İktisat

Arş. Gör. Hüseyin ORAK

İşletme

BİRİM AKREDİTASYON KOMİSYONU (FYK 06.01.2023 02/01) (FYK 07.09.2023-39 ile güncellendi)

PROGRAM AKREDİTASYON KOM.(İŞLETME)

Prof.Dr. Veli YILANCI

Dekan

Prof.Dr. Pelin KANTEN

Bölüm Başkanı

Doç.Dr. Ahmet TUNÇ

Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN

Anabilim Dalı Bşk.

Deniz AYDIN

Fakülte Sekreteri

Doç. Dr. Ümran ŞENGÜL

Anabilim Dalı Bşk.

Hasan KARATAŞ

Şef

Doç. Dr. İsmail ELAGÖZ

Anabilim Dalı Bşk.

Gamze HASTOPRAKCILAR

Birim Öğr. İşleri

Doç. Dr. Erkan BİL

Anabilim Dalı Bşk.

Belgin KILIÇ ÇETİNKAYA

Birim Mutemet

Doç. Dr. İsmail ELAGÖZ

Akademik Personel

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KIRAY

Akademik Personel

 

 

Arş.Gör. Murat ÖZKAYA

Akademik Personel

 

 

Arş.Gör. Mert İNAL

Akademik Personel

 

 

Arş.Gör. Hüseyin ORAK

Akademik Personel

 

 

Kamile TİLKİ

Bölüm Sekreteri

PROGRAM AKREDİTASYON KOM. (SBKY)

PROGRAM AKREDİTASYON KOM. (İKTİSAT)

Dr.Öğr.Üyesi Şermin ATAK ÇOBANOĞLU

Bölüm Bşk. Yard.

Dr. Öğr. Üyesi Z.Nazlı KANSU

Bölüm Başk. Yard.

Prof.Dr. Erhan GÜMÜŞ

Anabilim Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Can BEKAROĞLU

Bölüm Başk. Yard.

Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk KARAMAN

Anabilim Dalı Bşk.V.

Prof.Dr. Kadir ARSLANBOĞA

Anabilim Dalı Bşk.

Prof.Dr. Mustafa GÖRÜN

Anabilim Dalı Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Can BEKAROĞLU

Anabilim Dalı Bşk.

Doç.Dr. Ahmet TUNÇ

Anabilim Dalı Bşk.

Dr.Öğr.Üyesi Selin SAVAŞKAN

(Görevli-İzinli 09.11.2022-09.11.2023)

Anabilim Dalı Bşk.

Doç.Dr. Ahmet TUNÇ

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Tuba TURGUT IŞIK (İZİNLİ)

Anabilim Dalı Bşk.

Dr.Öğr.Ü. Şermin ATAK ÇOBANOĞLU

Akademik Personel

Prof..Dr. Levent DALYANCI

Akademik Personel

Arş.Gör. Mustafa GÜNGÖR

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Tuba TURGUT IŞIK

Akademik Personel

Arş.Gör. A. Miray ALTAY

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Can BEKAROĞLU

Akademik Personel

Arş.Gör. Soner GÖKTAŞ

Akademik Personel

Arş.Gör. Ali Haydar IŞIK

Akademik Personel

Özgür BEKTAŞ

Bölüm Sekreteri

Arş.Gör. M. Selman SAĞLAM

Akademik Personel

 

 

Özgür BEKTAŞ

Bölüm Sekreteri

KALİTE ÖĞRENCİ AKADEMİK DANIŞMANLIĞI KOMİSYONLARI (FYK 07.06.2023)

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

İktisat Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk KARAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Z.Nazlı KANSU

Arş.Gör.Soner GÖKTAŞ

Arş.Gör. M.Selman SAĞLAM

Arş.Gör.Serhat BAŞARAN

Arş.Gör. Ali Haydar IŞIK

İşletme Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç.Dr. İsmail ELAGÖZ

Doç.Dr. Resul ALKAN

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KAPLAN

Arş.Gör.Dr. Yücel BAŞTAN

Dr.Öğr. Üyesi Güneş TOPÇU

Arş.Gör.Dr. Aslı TOPSOY

 

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE KOMİSYONU

1

ARŞ.GÖR. MUSTAFA GÖNGÜR

SBKY

2

ARŞ.GÖR. SELMAN SAĞLAM

İKTİSAT

3

ARŞ.GÖR. MELİKE MUNTAŞ

İŞLETME

4

ARŞ.GÖR. EMRAH YAĞMURLU

ULİ

5

ZUMRÜD GADİROVA

SBKY

6

EMRU UMAY

İKTİSAT

7

DENİZ DEMİRER

İŞLETME

8

SEMİH SALKIM

ULİ

 

TEKNOLOJİ ELÇİSİ  KOMİSYONU

1

ARŞ.GÖR. AYŞE MİRAY

SBKY

2

ARŞ.GÖR. A. HAYDAR IŞIK

İKTİSAT

3

ARŞ.GÖR. MERT İNAL

İŞLETME

4

ARŞ.GÖR. YÜCEL BAŞTAN

ULİ

5

YAREN BESLER

SBKY

6

YAHYA ŞEKER

İKTİSAT

7

AYŞENUR ŞAR

İŞLETME

8

MELİSSA XHAFERİ

ULİ

 

İŞKUR KULÜBÜ

1

ARŞ.GÖR. SONER GÖKTAŞ

SBKY

2

ARŞ.GÖR. A. HAYDAR IŞIK

İKTİSAT

3

ARŞ.GÖR. HÜSEYİN ORAK

İŞLETME

4

ARŞ.GÖR. ASLI TOPSOY

ULİ

5

ZEHRA NUR GÜNERTÜRK

SBKY

6

KAZIM BONCUKLU

İKTİSAT

7

TUĞÇE KARATEPE

İŞLETME

8

AYŞENUR ÇERKEZ

ULİ