Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Program Özdeğerlendirme Raporları

Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde bulunan programlarımızın Özdeğerlendirme Raporları ekte sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda ise programlarımıza ait Özdeğerlendirme Raporlarını Değerlendirme Raporları bulunmaktadır.

Güncel raporlar hem tabloda hem de ek kısmında, geçmiş raporlar ise sadece ek kısmında görülebilir.

2023 Yılı Özdeğerlendirme Değerlendirme Raporları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (STAR Akreditasyon)
İktisat
İşletme
Uluslararası İlişkiler
2022 Yılı Özdeğerlendirme Değerlendirme Raporları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (STAR Akreditasyon)
İktisat
İşletme
Uluslararası İlişkiler
2021 Yılı Özdeğerlendirme Değerlendirme Raporları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisat
İşletme
Uluslararası İlişkiler

 

Özdeğerlendirme Değerlendirme Raporları
2020 Yılı ÖDR Değerlendirme Raporu
2021 Yılı ÖDR Değerlendirme Raporu
2022 Yılı ÖDR Değerlendirme Raporu

 

Ekler

2021 Yılı ÖDR Değerlendirme Raporu.pdf
İKTİSAT 2023 ÖDR.docx
İktisat ÖDR.pdf
İŞLETME 2023 ÖDR.pdf
İşletme Lisans Öz Değerlendirme Raporu Umis Çıktısı-1.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME -İKTİSAT-2020.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME -İKTİSAT-2021.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-İKTİSAT-2019.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-İŞLETME-2019.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-İŞLETME-2020.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-İŞLETME-2021.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-SBKY-2020.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-ULİ-2020.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-ULİ-2021.pdf
SBKY 2022 ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU.docx
ULİ 2022 ÖDR.pdf
ULİ 2023 ÖDR.pdf