Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Program Özdeğerlendirme Raporları

Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde bulunan programlarımızın Özdeğerlendirme Raporları ekte sunulmuştur. Aşağıdaki tabloda ise programlarımıza ait Özdeğerlendirme Raporlarını Değerlendirme Raporları bulunmaktadır.

Güncel raporlar hem tabloda hem de ek kısmında, geçmiş raporlar ise sadece ek kısmında görülebilir.

 

2021 Yılı Özdeğerlendirme Değerlendirme Raporları
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
İktisat
İşletme
Uluslararası İlişkiler

 

Özdeğerlendirme Raporu Değerlendirme Raporları
2020 Yılı ÖDR Değerlendirme Raporu
2021 Yılı ÖDR Değerlendirme Raporu

 

Ekler

2021 Yılı ÖDR Değerlendirme Raporu.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME -İKTİSAT-2020.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME -İKTİSAT-2021.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-İKTİSAT-2019.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-İŞLETME-2019.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-İŞLETME-2020.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-İŞLETME-2021.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-SBKY-2020.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-ULİ-2020.pdf
ÖZDEĞERLENDİRME-ULİ-2021.pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)