Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

"SKİLL SETS AND NEEDS FOR BEHAVİORAL SCİENCE LAB" PROJESİNİN İKİNCİ TOPLANTISI TEKNOPARKTA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
11.06.2024