Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ İLE ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ ARASINDA YAN DAL PROTOKOLÜ İMZALANDI
23.02.2024