Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

SBF DEPREM TATBİKATI YAPILDI
23.12.2022