Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

KARİYER YOLCULUĞU SOHBETİ (19 ARALIK 2023)
21.12.2023