Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

FAKÜLTEMİZ ORYANTASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
16.03.2023