Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yayın Tebriği

Fakültemiz İşletme Bölümünden Arş. Gör. Murat Özkaya'nın yazarları arasında olduğu "Matrix Norm Based Hybrid Shapley and Iterative Methods for the Solution of Stochastic Matrix Games" isimli çalışması, Q1 indeksli "Applied Mathematics and Computation" isimli dergide yayınlanmıştır.