Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

SBF Öğrencilerinin TÜBİTAK Projeleri Başarısı

TÜBİTAK 2209-A programı 2023/2. dönem öğrenci projeleri kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (ÇOMÜ SBF) Türkiye’deki Siyasal Bilgiler Fakülteleri arasında en çok projesi kabul edilen Fakülte oldu.

Projeleri kabul edilen öğrencilere teşekkür belgeleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya tarafından verildi. 

Kabul edilen projeler şöyle:

Ayşem Gülse Özalp (Proje Yürütücüsü), İktisat Bölümü: Türkiye'de İşsizlik Histerisi; Cinsiyet, Eğitim Düzeyi ve Frekansın Etkisinin İncelenmesi

Adem Güngör (Proje Yürütücüsü), Fatih Mahir Okutucu, Tarık Okutucu, Hatice Arıkan (Proje Ortağı), İktisat Bölümü: Hamas-İsrail Savaşının Çevresel Etkilerinin Analizi

Cem Küçük (Proje Yürütücüsü), İktisat Bölümü: Bitcoin Enerji Tüketiminin Co2 Emisyonu Üzerine Etkisi

Şaziye Simay Gayir (Proje Yürütücüsü), Melisa Özkaya, Nebiye Saka (Proje Ortağı), SBKY Bölümü: İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna Savaşları’nın Basına Yansıması

Tılsım Görmüş (Proje Yürütücüsü), Fatmanur Öz (Proje Ortağı), İktisat Bölümü: Türkiye'nin İllerinde Turizm ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

Burcu Erdem (Proje Yürütücüsü), Mustafa Yaman, Ece Tunçay (Proje Ortağı), İktisat Bölümü: Türkiye'de Kadın İstihdamına Yönelik Politikaların İncelenmesi: Türkiye-İzlanda Karşılaştırması

Doğukan Güda (Proje Yürütücüsü), Yakup Kaan Sarı, Mücahit Şahin (Proje Ortağı), İktisat Bölümü: Pandemi ve Savaşın Türk Otomotiv Sektöründeki Yoğunlaşmaya Etkisi

Sabina Abdrakhmanova (Proje Yürütücüsü), Uluslararası İlişkiler Bölümü: Uluslararası İlişkiler Disiplininde Türkiye'nin Kazakistan, Kazakistan'ın Türkiye İle İlgili Yaptığı Çalışmaların Tematik Analizi