Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

SBF Bülteninin İkinci Sayısı Yayınlandı

Fakültemiz akademisyenlerinin 2023 yılında yaptığı uluslararası çalışmaların yer aldığı Fakülte Bülteninin ikinci sayısına buradan ulaşabilirsiniz.