Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

"Kariyer Yolunda Mülakat Teknikleri" Semineri Gerçekleştirildi

Fakültemiz Uluslararası İlişkiler Bölümü bölüm seminerleri serisi kapsamında "Kariyer Yolunda Mülakat Teknikleri" başlıklı seminer, Mevlüde Sahillioğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen seminerde iş ve staj başvurularında karşılaşılacak mülakatlara dair bilgi verildi.