Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Doç. Dr. Resul Alkan'ın "Türkische Post Türkiye'de Bir Alman Propaganda Gazetesi" Kitabı Yayımlandı

Uluslararası İlişkileri bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Resul Alkan'ın Türkische Post Türkiye'de Bir Alman Propaganda Gazetesi başlıklı kitabı Tarih Vakfı Yurt Yayınları'nda yayımlandı. Resul Alkan'ın bu çalışması, Weimar Cumhuriyeti ve Hitler dönemlerini kapsayan Türk-Alman politik ve kültürel ilişkilerine katkı sağlamakla kalmıyor, ayrıca İkinci Dünya Savaşı yıllarında Ankara hükümetinin basın politikası hakkında önemli bilgiler de ortaya koyuyor. Bu kitapta okurlar, Türkische Post’un Nazi rejimiyle olan bağlantıları; II. Dünya Savaşı’nda Türk hükumetiyle olan münasebetleri ve diğer konular hakkında bilgi bulabilecekler.