Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

ÇOMÜ SBF'nin TÜBİTAK 2209-A Projeleri Başarısı

TÜBİTAK 2209-A Programı 2023/2. dönem sonuçları açıklandı. 

Fakültemizden 8 öğrenci projesi kabul edilirken; ÇOMÜ SBF, Türkiye’deki Siyasal Bilgiler Fakülteleri arasında en çok projesi kabul edilen Fakülte oldu.

Projeleri kabul edilen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.

 

Fakültemizden kabul edilen projeler şöyle:

Ayşem Gülse Özalp (Proje Yürütücüsü), İktisat Bölümü: Türkiye'de İşsizlik Histerisi; Cinsiyet, Eğitim Düzeyi ve Frekansın Etkisinin İncelenmesi

Adem Güngör (Proje Yürütücüsü), Fatih Mahir Okutucu, Tarık Okutucu, Hatice Arıkan (Proje Ortağı), İktisat Bölümü: Hamas-İsrail Savaşının Çevresel Etkilerinin Analizi

Cem Küçük (Proje Yürütücüsü), İktisat Bölümü: Bitcoin Enerji Tüketiminin Co2 Emisyonu Üzerine Etkisi

Şaziye Simay Gayir (Proje Yürütücüsü), Melisa Özkaya, Nebiye Saka (Proje Ortağı), SBKY Bölümü: İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna Savaşları’nın Basına Yansıması

Tılsım Görmüş (Proje Yürütücüsü), Fatmanur Öz (Proje Ortağı), İktisat Bölümü: Türkiye'nin İllerinde Turizm ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

Burcu Erdem (Proje Yürütücüsü), Mustafa Yaman, Ece Tunçay (Proje Ortağı), İktisat Bölümü: Türkiye'de Kadın İstihdamına Yönelik Politikaların İncelenmesi: Türkiye-İzlanda Karşılaştırması

Doğukan Güda (Proje Yürütücüsü), Yakup Kaan Sarı, Mücahit Şahin (Proje Ortağı), İktisat Bölümü: Pandemi ve Savaşın Türk Otomotiv Sektöründeki Yoğunlaşmaya Etkisi

Sabina Abdrakhmanova (Proje Yürütücüsü), Uluslararası İlişkiler Bölümü: Uluslararası İlişkiler Disiplininde Türkiye'nin Kazakistan, Kazakistan'ın Türkiye İle İlgili Yaptığı Çalışmaların Tematik Analizi