Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

GAZİ MECLİS

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Moderatörlüğünü Doç.Dr. Ahmet TUNÇ'un yapacağı "GAZİ MECLİS" konulu panel 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 11:00'de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 

Etkinliğe aşağıdaki linkten katılım sağlanabilir.

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSieiRGusWE9TkSTPwfcAQhTvGu4AceUkM-CUH2mGfio1%40thread.tacv2/1650439465181?context=%7b%22Tid%22%3a%2223935cc7-7711-4713-8e10-eb2cc1a68dcd%22%2c%22Oid%22%3a%22f58cabfe-af20-4e41-834d-0fb5d6cdce5a%22%7d