Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Üniversitemiz “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Uzaktan Eğitim Öğretim Süreçlerinde Dijital Ortamda Yapılacak Ölçme ve Değerlendirme Esasları

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE DİJİTAL ORTAMDA YAPILACAK

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında uzaktan eğitim sistemi ile verilen derslerin değerlendirmeleri, ilan edilen tarihlerde uygulanacak değerlendirme (gözetimli ya da gözetimsiz olarak uygulanacak açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar), ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler (dijital olarak teslim edilecek tasarım, uygulama, portfolyo uygulamaları), Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) ve Üniversitemiz tarafından senkron (canlı) derslerde kullanılan Microsoft Teams etkinlikleri, ÜBYS ve Microsoft Teams analitikleri kullanılacaktır.

Dijital ortamda yapılacak ölçme ve değerlendirme süreçlerinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ile sınırlı olmak kaydıyla;

  1. Uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılacak olan değerlendirmelerde öğrenciler, yüz yüze verilen dersler ve uzaktan eğitim yapılan süre içerisinde dersin öğretim elemanınca yapılan tüm faaliyetlerden (canlı ders, materyal, ders notu vb.) sorumlu tutulacaktır.

2. Çevrimiçi ödevler hazırlanırken bilgisayar kullanımı zorunlu tutulmayacak, elle yazılan ödevler de kabul edilecek; öğrencilerin ödevlerini (ödevlerinde adı, soyadı ve öğrenci numarası bulunması) ÜBYS sistemine yüklemeleri ve/veya e-posta yoluyla ödevlerini dersin öğretim elemanına en geç 09 Haziran 2023 tarihine ve saat 23.59’a kadar göndermelerine olanak tanınacaktır.

3. Bütün sınavların ve/veya sınav yerine geçecek (yazılı, ödev, yazılı/çizili proje, dijital görüntü ve ses kaydı gibi) ölçme ve değerlendirme verilerinin somut, belgelenebilir ve hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir olması ve herhangi bir itiraz durumunda bu belgelerin Üniversite yönetimine sunulabilecek şekilde saklanması dersin öğretim elemanının ve ilgili birimin sorumluluğundadır.

4. Sınav yerine geçecek ödevlerin (proje, tasarım, dijital ses/görüntü kaydı /çevrimiçi sınav vb.) sisteme yüklenen başka bir ödev ile birebir aynı olması durumunda bu ödevlerin tamamı kopya olarak değerlendirilecek ve ödevleri aynı olan öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılacaktır.

5. Dezavantajlı/engelli öğrenciler için dersin öğretim elemanı tarafından Engelsiz ÇOMÜ Birimi ile koordineli bir şekilde öğrencinin engel durumuna göre ölçme aracı belirleyerek uygulayacaktır.