Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

TEK DERS SINAV BAŞVURULARI HAKKINDA

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tek Ders Sınavı Başvuru ve Sınav Takvimi

 

TEK DERS SINAV TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi

  21 Haziran 2023         

Değerlendirme ve İlan

  23 Haziran 2023

Sınavlar

  3-5 Temmuz 2023

 

Sınava girmek isteyen öğrencilerin başvuru dilekçelerini sbf@comu.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tek Ders sınavına girebilmek için aşağıdaki koşulların hepsinin sağlanması gereklidir.

  • Sınava başvurduğu tarihte en fazla 1 (bir) dersten başarısız olmak.
  • Sınavına girilecek dersi daha önce alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak (İlgili dersten “DS” notu ile kalmamış olmak).
  • Sekiz döneme ait tüm dersleri (240 AKTS) alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak (Mezun olabilecek durumda olmak). 
  • Tüm derslerden geçer not aldığı halde Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’ın altında olduğundan mezun olamayan öğrencilerimiz şartlı (DD, DC) derslerinden tek ders sınavına girebilir.

NOT:  Tek ders sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin, ilgili dönem harç ücretini yatırmış olmaları gerekmektedir.

Ekler

1115-1012-329-tek-ders-formu-3 (2).docx