Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Tek Ders Sınav Başvuruları Hakkında

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavı Başvuru ve Sınav Takvimi

 

TEK DERS SINAV TAKVİMİ

Başvuru Tarihi

13.02.2023

Değerlendirme ve İlan

14.02.2023

Sınavlar

15.02.2023

 

Sınava girmek isteyen öğrencilerin başvuru dilekçelerini sbf@comu.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Tek Ders sınavına girebilmek için aşağıdaki koşulların hepsinin sağlanması gereklidir.

  • Sınava başvurduğu tarihte en fazla 1 (bir) dersten başarısız olmak.
  • Sınavına girilecek dersi daha önce alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak (İlgili dersten “DS” notu ile kalmamış olmak).
  • Sekiz döneme ait tüm dersleri (240 AKTS) alarak devam koşulunu yerine getirmiş olmak (Mezun olabilecek durumda olmak). 
  • Tüm derslerden geçer not aldığı halde Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’ın altında olduğundan mezun olamayan öğrencilerimiz şartlı (DD, DC) derslerinden tek ders sınavına girebilir.

NOT:  Tek ders sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin, ilgili dönem harç ücretini yatırmış olmaları gerekmektedir.

Ekler

1012-329-tek-ders-formu (3).docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)