Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Sosyal Transkript Oluşturma Adımları

Sosyal Transkript oluşturma adımları yukarıda ve ekteki dosyada sunulmuştur.

Ekler

213-sosyal-transkript-adimlari.pdf