Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kayıt Dondurma İşlemleri

Üniversitemiz Senatosunun 19.02.2023 tarih ve 04 sayılı toplantısının 03 nolu kararı ile Afet bölgesinde olup olmadığına bakılmaksızın 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders kaydı yapmamış veya ders kaydı yapmış ancak uzaktan öğretime devam etme imkânı bulunmadığı için derslere devam edemeyen Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için belirlenen Akademik Takvimlerden bağımsız olarak kayıt dondurmak için başvurabilmelerine, kayıt dondurma işlemlerine ilişkin başvuruların 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 17 Mart 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılabilmesine, bu tarihten sonra gelen taleplerin değerlendirmeye alınmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)