Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Kampüs 7/24 Açıldı!

Kampüs 7/24 Nedir?

Kampüs 7/24, sistemi üzerinden teşekkür, öneri ve iyileştirme taleplerini ilgili birime iletebilirsiniz.
Talepler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde değerlendirilerek ilgili birim yöneticileri veya sorumluları tarafından cevaplanmakta ve süreç takibi yapılmaktadır.

Öğrenci İşleri ve ÜBYS Teknik Destek talepleri için https://destek.comu.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.

https://kampus724.comu.edu.tr/index