Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

İsteğe Bağlı Staj ve Ulusal Staj Programı Hakkında

* İsteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrencilerimizin (5.ve 6. Yarıyıllarında, eğitim öğretimin sona erdiği yıl sonu tatillerinde) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için 01-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında 20 iş günü olacak şekilde ekte bulunan evraklar ve iş akış şeması doğrulturunda gerekli işlemleri yapması gerekmektedir.

* Ulusal staj programı kapsamında staj yapacak öğrencilerimiz ekte yer alan form 1 i doldurup kuruma imzalatıp, kendi de imzalayarak başlangıç tarihinden 15 gün önce Fakültemiz Öğrenci İşleri Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: Her iki staj içinde Fakülteye gelemeyen öğrenciler gerekli evrakları sbf@comu.edu.tr adresine mail yolu ile gönderebilirler.

 

 

Ekler

-staj-evraklari-2023.docx
2023 staj ilan.docx