Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

İsteğe Bağlı Staj Hakkında Duyuru

İsteğe bağlı staj yapmak isteyen öğrencilerimizin (5.ve 6. Yarıyıllarında, eğitim öğretimin sona erdiği yıl sonu tatillerinde) 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı için 02-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında 20 iş günü olacak ekte belirtilen evraklar ve iş akış şeması doğrultusunda gerekli işlemleri yapması gerekmektedir.

 

NOT: Öğrencilerimizin gerekli evrakları Fakültemiz öğrenci işleri birimine 19 Temmuz 2024 tarihine kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Ekler

1206-staj-evraklari-2023 (1).docx
2024 isteğe bağlı staj şeması.docx