Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

İŞKUR Staj Portalı Hakkında

İŞKUR tarafından yakın zamanda hizmete açılan Staj Portalına ilişkin (https://staj.iskur.gov.tr)  bilgiler ektedir.

Ekler

document (69).pdf