Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

İktisat Politikası Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Bilim Sınavı Sonuçları

31.12.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Araştıma Görevlisi Giriş Sınavı ve Nihai Değerlendirme Sonucu


Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup, ayrıca yazılı bir duyuru yapılmayacaktır.

Ekler

Arş.Gör. Sonuç 2024.pdf