Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

2023-2024 Akademik yılı Yaz dönemi için 2023 yılı Konsorsiyum Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan staj hareketliliği ile ilgili detaylar için tıklayınız.