Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ek Sınavlar Hakkında

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı sonunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendine “Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin başarısız oldukları ve hiç almadıkları derslere ilişkin olarak ek sınav hakkından yararlanabileceği” istinaden sınavlara ilişkin takvim aşağıdaki tabloda oluşturulmuştur.

 

1. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İLAN VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarih

Bitiş Tarihi

  1. Ek Sınav Başvuruları

16.02.2023

16.02.2023

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Birim Web Sayfasında İlanı

17.02.2023

17.02.2023

  1. Ek Sınavlar

20.02.2023

20.02.2023

Not Girişleri

21.02.2023

21.02.2023

 

 

2. EK SINAVLAR İÇİN BAŞVURU, DEĞERLENDİRME, İLAN VE SINAV TAKVİMİ

 

Başlangıç Tarih

Bitiş Tarihi

  1. Ek Sınav Başvuruları

22.02.2023

22.02.2023

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Birim Web Sayfasında İlanı

23.02.2023

23.02.2023

  1. Ek Sınavlar

24.02.2023

24.02.2023

Not Girişleri

25.02.2023

25.02.2023

 

1-Azami öğrenim süresi sonunda sınav haklarından faydalanmak isteyen öğrenciler, ilan edilen tarihler arasında kayıtlı oldukları birimlere  dilekçe ile başvururlar. Sınav haklarından faydalanmak için dilekçe ile başvuruda bulunmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Azami süre sonu ek sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

2-Sınavlara esas tarih, yer ve saat bilgileri birimlerin Yönetim Kurullarınca belirlenir ve Web sayfalarında ilan edilir. Sınavların katkısı %100 olup başarı notunun DD ve bunun üzerinde olması gerekir.

3-Projeli dersler (bitirme ödevleri, laboratuvar dersleri), atölye dersleri gibi uygulama içeren dersler, işletmede mesleki eğitim dersi ve staj dersi doğrudan sınav yapılamayacağı için ek sınav hakkından yararlandırılmayacaktır. Ancak azami süresini tamamlayıp sınavlara girme hakkı elde eden öğrenciler bu derslerde uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış derslere bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebileceklerdir. Azami süresini doldurduğu halde öğrencinin doğrudan sınav yapılamayan bu derslerinin 5'ten fazla olması halinde 2547 Sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasının lafzı gereğince doğrudan ilişiği kesilir.

4- Ek sınavlar sonucunda, hiç almadığı/alamadığı ya da alıp da devam şartını sağlayamadığı dersler dâhil başarısız ders sayısı beş dersten fazla olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

BU DUYURU TEBLİĞ NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR.

 

Ekler

670-ek-sinav-dilekcesi.doc

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)