Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Depremden Etkilenen Öğrencilerin Katkı Payı ve Öğrenim Ücretine İlişkin OHAL Kararnamesi

3.03.2023 tarih ve 32121 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 129 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında olağanüstü hal ilan edilen illerde kendisi veya ailesi ikamet eden öğrencilerimize 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yatırdıkları katkı payı/öğrenim ücreti iadesi yapılacaktır.

Bu durumdaki öğrencilerin ikamet belgesi ile birlikte ekte bulunan dilekçeyi doldurarak sbf@comu.edu.tr adresine mail olarak göndermeleri gerekmektedir.

Ekler

Harç İade Dilekçesi.docx