Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bahar Dönemi Ara Sınav Programı (Son Hali)

VİZE SINAV PROGRAMI

Fakültemiz 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Vize sınav programı ekte sunulmuştur 

Ekler

SBF bahar donemi vize programi.xlsx