Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

2023-2024 Eğitim-Öğretim Dönemi Bahar Yarıyılı Lisans Ders Programları Güncellendi (04.03.2024)

Fakültemiz bölümlerine ait ders programları aşağıda bulunan eklerde yer almaktadır.

Ekler

İKTİSAT ders programı.v2.docx
İŞLETME ders programı.v4.docx
SBKY ders programı.v4.docx
ULİ ders programı.v1.docx