Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

2023-2024 Bahar Dönemi SBF Ara Sınav Programı

Ektedir

Ekler

Vize Program.xlsx