Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi

2. Ek Sınavlar Hakkında

 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44 üncü maddesinin  d bendine istinaden 1. ek sınav hakkından yararlanmış olan ve  başarısız olduğu derslerden 2. ek sınava girmek için başvuru yapan, başvurusu kabul edilmiş öğrencilere ait liste ve sınav takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 

NOT: Bu duyuru tebliğ niteliği taşımaktadır.

 

Öğrenci Numarası

Bölümü

Adı-Soyadı

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

Sınav Tarihi ve Saati

 

163501037

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Ah*** Dİ***

İnsan Hakları ve Demokrasi

Dr. Öğr. Üyesi Olkan Senemoğlu

13.09.2023  15:00

3. Kat

 

Siyaset Sosyolojisi

Doç.Dr Ahmet Tunç

13.09.2023 11:00  

3. Kat

 

163501081

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Ai** Kh**********

Vergi Hukuku

Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ

13.09.2023

13:00

3.kat

 

153503017

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Zü***** YI******

 

 

Çağdaş Devlet Düzenleri

Dr. Öğr. Üyesi Olkan Senemoğlu

13.09.2023   14:00

3. Kat

 

Vergi Hukuku

Prof. Dr. Erhan GÜMÜŞ

13.09.2023   16:00

3. Kat